Monday, June 4, 2012

Im looking forward to........


"Sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, akan diberi kefahaman di dalam agama.." (Hadis riwayat Ahmad di dalam Kitab Min Musnad Bani Hashim)

"Fastabiqkhairat..." ..Maka berlumba-lumbalah kamu ke arah kebaikan.... - (al-Baqarah 148)InsyaAllah.....

No comments:

Post a Comment